МедијаВики:Gadget-modernskin-thunks

Функција за соодветност при пуштање на скрипти на новото Современо руво коишто се испробани само на Монобук. Ова е задолжително ако ги користите алатките Twinkle или Friendly (заедно со многу други) со рувото Современо.