Махвилот е специјално подигната платформа во џамијата отспротива на минберот, каде муезинот клечи и пее како одговор на молитвите на имамот.

Махвил во Аја Софија, Истанбул, Турција