Македонско радио

Македонско радио може да се однесува на еден од трите радио-канали на МРТ: