Македонско радио може да се однесува на еден од трите радиоканали на МРТ: