Македонска Империја

Македонската империја е територијата со која ја владеел Александар III Македонски.
(Пренасочено од Македонска империја)

Македонска Империја — империја која ја создал Александар Македонски (356 — 323 година п.н.е.). Империјата владеела не само со територијата на првобитното Македонско Кралство туку и со централните градови-држави во Стара Грција, и со териториите на покорената Персиска империја, вклучувајќи ги и Египет и земјите од далечниот исток, сè до Индија. Стилот на владеење на Александар Македонски со освоените територии придонел за ширење на хеленистичката култура низ Македонска империја. Македонската империја по смртта на Александар Македонски после војната на дијадосите била поделена на повеќе империи-наследнички.

Империи-наследнички

уреди