Македонија (појаснување)

појаснителна страница на Википедија

Терминот Македонија може да се однесува на:

Географскиот регион Македонија
Историски
Други места
Друга употреба