Личен превоз

Личниот превоз (наспроти јавен превоз) е превоз што се врши од или за поединци и не е достапен јавно. Примери за ваквиот превоз се:

ПоврзаноУреди