Листа на лидери на држави во 2005

Список на државни водачи во 2005 година