Устието на Лим во Дрина

Лим е река која минува низ Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина.

Реката Лим е планинска река кој извира од Плавското Езеро. Минува низ Плав, Беране и Биело Поле во Црна Гора, Приеполе и Прибој во Србија. Во Дрина се влева во близина на месноста Меџеџа во општина Вишеград.

Видете уштеУреди


  Оваа статија за река е никулец. Може да помогнете со нејзиното уредување!