Лајдигова клетка

Лајдигова клетка е клетка која лежи во ткивито на тестисот, помеѓу тестисовите каналчиња. Главна функција на овие клетки е тоа да лачат тестостерон и андостерон, хормони кои се важни за развој на секундарните машки, полови карактеристики.