Ксантофилите, со формула C40H56О12, се група на каротеноидни пигменти, кои всушност се оксидирани каротини. За разлика од каротините, ксантофилите се аморфни некристализирачки пигменти.

Карактеристична боја на жолтка од јајце која укажува на присуство на пигмент на ксантофил, и тоа е типична боја на лутеин или зеаксантин на ксантофил, поделба на групата каротеноиди.
Хемиската структура на криптоксантин

Видови ксантофили уреди