МОЈА КОРИСНИЧКА СТРАНИЦА


ПОДАТОЦИ ЗА МЕНЕ


име и презиме:

Климент Санџакоски


занимања и познавања:

Медицина
Наука
Истражувања
Музика
Филм
Компјутери и мрежи