Правилник за именување на видовите составни единици на Светото Римско Царство
Англиски Германски Македонски
Abbacy Abtei Опатија
Archbishopric Erzbistum Архиепископија
Archduchy Erzherzogtum Надвојводство
Bailiwick Ballei Настојништво
Barony Baronie Баронија
Bishopric Bistum Епископија
Burgraviate Burggrafschaft Бурггрофовија
Canton Kanton Кантон
Commandery Komturei Заповедништво
County Grafschaft Грофовија
County Palatine Pfalzgrafschaft Пфалцгрофовија
Duchy Herzogtum Војводство
Electorate Kurfürstenthum Изборно кнежевство
Free Imperial City Freie Reichsstadt Слободен царски град
Grand Duchy Großherzogtum Големо војводство
Imperial City Reichsstadt Царски град
Kingdom Königreich Кралство
Landgraviate Landgrafschaft Ландгрофовија
Landvogtei Landvogtei Намесништво
Lordship Herrschaft Господство
Margraviate Markgrafschaft Маркгрофовија
Prince-Bishopric Fürstbistum Епископско кнежевство
Principality Fürstentum Кнежевство
Priory Priorat Приорија
Provostry Fürstpropstei Кнежевско старешинство
Stem duchy Stammesherzogtum Племенско војводство