Компактен Диск сингл

Комапктен Диск сингл (ЦД сингл или скратено ЦДС) e музички сингл во стандардна големина на Компактен диск, додека 3-инчниот сингл користи помал формат. Форматот бил прикажан во средината на 1980тите, но не добил место во маркетите сè до почетокот на 1990тите. Со зголемувањето на дигиталните спуштања во 2000тите, продажбите на ЦД сингловите се зголемиле.

Видете истоУреди