Клуч кон Финегановото бдеење

Клуч кон Финегановото бдеење (анг. A Skeleton Key to Finnegans Wake) е книга издадена во 1944 година од страна на митологот Џозеф Кемпбел и Хенри Мортон Робинсон. Истата е едно од првите дела воопшто што се занимаваат со длабока анализа на Џојсовата последна творба Финегановото бдеење и е општо прифатена од најголем дел од литературните критичари како семинално дело посветено на текстот. Терминот мономит, кој Кемпбел понатаму ќе го искористи за да го опише патувањето на херојот во едно од неговите најпознати дела Херојот со илјада лица, доаѓа токму од Финегановото бдеење.

Надворешни врскиУреди