Киршенбаум (Kirshenbaum, ASCII-IPA, erkIPA) е систем за претставување на меѓународната фонетска азбука (МФА) во кодната табела ASCII, со што се овозможува нивно внесување со обична тастатура. Првично била наменета за употреба на Usenet (групите sci.lang и alt.usage.english). Наречен е по Евaн Киршенбаум - идејниот творец на системот.

Табела на согласки и самогласкиУреди

Табелава е изработена врз основа на техничките одредби на системот.[1][2]

СогласкиУреди

Киршенбаумова табела на согласки (спарените знаци се безвучни/звучни самогласки)
Место на творба Уснени Преднојазични Среднојазични Заднојазични Гласилни Венечни странични
Двоуснени Уснено‐
забни
Забни Венечни Свиени Предно‐
непчено‐
венечни
Предно‐
непчени
Задно‐
непчени
Ресични Уснено‐
венечни
Голтни‐
чки
Начин на творба
Носни   m   M    n[   n   n.   n^   N   n"   n<lbv>
Избувни p b t[ d[ t d t. d. c J k g q G t<lbv> d<lbv> ?
Струјни P B f v T D s z s. z. S Z C C<vcd> x Q X g" w<vls> w H H<vcd> h<?> s<lat> z<lat>
Приближни r<lbd> r[ r r. j j<vel> g" w h
Странични l[ l l. l^ L
Трепетни b<trl> r<trl> r"
Едноударни   *   *. *<lat>
Исфрлени p` t[` t` c` k` q`
Уфрлени b` d` d` J` g` G`
Чкрапави p! t! c! c! k! l!

СамогласкиУреди

Упростена Киршенбаумова табела на самогласки
(спарените знаци се заоблени/незаоблени самогласки; симболите во загради означуваат самогласки што постојат во некои говорни јазици, но немаат симболи во МФА)
Предни Средни Задни Вевни
Затворени i y i" u" u- u
Речиси затворени I I. (U-) U
Полузатворени e Y @<umd> @. o- o R<umd>
Средни @ R
Полуотворени E W V" O" V O
Речиси отворени & &" (no symbols)
Отворени a. (a" A".) A A.

Прибележници и дијакритики за согласкитеУреди

Прибележниците и дијакритичките знаци стојат по симболот.

Modifier/diacriticЗначење
~Назализирана
:Долга
-Незаоблена
.Заоблена
"Централизирана
<?>Морморна
<r>Вевна

Нагласокотот се бележи со ' (главен) и , (спореден), и се става пред нагласениот слог.

НаводиУреди

  1. „архивска копија“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2016-04-19. Посетено на 2012-07-22.
  2. „архивска копија“. Архивирано од изворникот на 2004-02-19. Посетено на 2012-07-22.

Надворешни врскиУреди