Кирил Николов (Софија, 11 април 1911 - Унгарија, 22 ноември 1971), македонски новинар, публицист и политички работник.

Роден е во македонско револуционерно семејство на бегалци од Крушево. Завршил гимназија и дипломирал на правниот факултет во Софија. Уште како ученик се вклучил во челните редови на организациите и акциите на напредната македонска емиграција во Бугарија. Бил член на Македонската студентска група на ВМРО (Обединета). Соработник на весникот „Македонски вести“ (1935-1936) и еден од основачите на Македонскиот литературен кружок во Софија (1938-1941). Негова публицистичка преокупација е македонското национално прашање.

Творештво уреди

Автор е на книгата: