Кеингсхајн - ридови

Каменолошко езеро во Кенигсхајн Хилс
Музеј за вадење камен од варовник во Кенигсхајн Хилс
Schachmann колона во близина на Првиот каменоломен
Прв каменолом во Кенигсхајн Хилс
Зимско сонце во 2007 година на Кукакштајн

Конигшаин Хилс ( германски: Königshainer Berge , Горносорбија : Лимас ) лежат во Источна Горна Лусатија западно од градот Горлиц во истоимената област . Тие се сместени северно и јужно од селото Конигшаин, по што се именувани, и се богат, главно шумиран гранит . Нивните највисоки поени се 415м погоре NHN висок Кампферберге и познатиот Хохштајн во 406 година   м   погоре   NHN . Целиот ридски опсег е заштитено подрачје од 1974 година. Во дел (Elysium) на поранешната Прва каменоломка постои резерва за птици.