Кастрација или скопење — процесот на откинување на половите органи, при што доаѓа до одредени промени и нарушувања кај кастрираната единка (како рамен струк и сл.). Оваа постапка се користи и кај домашните животни (миленичиња). Во човештвото се познати примери на казни со кастрација (најчесто кај мажите). Кастрираните луѓе се нарекуваат евнуси. Кај луѓето на кои кастрацијата била извршена и на тестисите, добиваат неутрална сексуална ориентација поради непостоењето на жлезда која би го лачела машкиот полов хормон, тестостерон.

Кастрација на мачка

Поврзано

уреди