Карл Колдевеј

Карл Колдевеј (18 мај 1908 - 26 октомври 1837), германски поларен истражувач. Беше водач на првата германска експедиција на Северниот Пол.

Карл Колдевеј