Кантарос e тип на сад карактеристичен по своите рачки кои се издигнуваат над ободот. Во раното христијанство садот се користел за покрстување, симболизирајќи го крстењето на Исус Христос. Покрстувањето во 3 век н.е. се одвивало така што кандидатот стоел во вода до половината додека врз него била истурана вода од кантаросот. Богот Дионис имал кантарос кој нјикогаш не бил празен.[1]

Геометриски кантарос

Наводи

уреди