Каза е територијална единица во Отоманското Царство, помала од санџак. Еден санџак обично бил поделен на повеќе кази, чиј управител се нарекувал кајмакам, кој има ранг на бег и е еднаков на полковник во војската. Најмала територијална единица е нахија, управувана од мудир.

Кази во Отоманското Царство