Кабелски оператор

Кабловски оператор или скратено KDS (Кабелски Дистрибутивен Систем) е обезбедувач на телевизиски, радио, интернет и телефон преку еден коаксијален кабел. Телевизиските и радио програми се одбрани од страна на кабелскиот оператор кои се примаат со сателитски и UHF/VHF антени кои преку коаксијалниот радиочестотен кабел се дистрибуираат до крајните корисници