Историја на Отоманското Царство

Историјата на Османлиското Царство може да биде разделена на неколку периоди: