Интерсексуалност

Интерполовите личности се родени со биолошки/физички карактеристики и од женскиот и од машкиот пол. Секоја година илјадници деца се раѓаат со неодредени гениталии кои хирурзите често ги преобликуваат без знаење и согласност на родителите. Најчесто преобликувањето на гениталиите подразбира правење на примарно женски полови карактеристики, што може да резултира во емоционални трауми и губење на чувствителност и неможност да се доживее отгазам. За интерполовите личности често се зборува како за трансродни.

Знаме на интерсексуалност