Измислен лик

Измислен лик е некој човек, некоја личност, идентитет или битие кое постоење произлегува од некоја измислена работа или изведба.