Извршен програм

OpenOffice.org Writer

Извршен (апликациски) програм или апликацијапрограмска опрема наменета за извршување на точно одредени задачи. Задачата на системскиот софтвер е да ја овозможи работата на сите сметачки делови, извршниот софтвер ги искористува сметачките делови за извршување на некоја одредена задача. Пример на извршен програм е уредник на текстот (Microsoft Word и други), мултимедијален изведувач (Winamp и други) или програм за обработка на слики (Photoshop и други) и така натаму. Имаме и пакети на извршни програми, како на пр. Microsoft Office или OpenOffice.org кои вклучуваат повеќе програми за обработување некои задачи.

Видови на извршни програмиУреди

Microsoft OfficeУреди

  • Уредник на текст
  • Уредник на табели (Spreadsheet)

Програми за комуникацијаУреди

МултимедијаУреди

Аналитички програмиУреди

База на податоциУреди