Игумен

управник на манастир


Игумeн — звање на монахот кој е на чело на машки манастир. На чело на женски манастир е игуменија. Тие се грижат за манастирот и браќата и сестрите во него.