Застапеност на хемиските елементи во Земјината кора

список на статии на Викимедија

На табелава е прикажана застапеноста на хемиските елементи во Земјината кора. Бројките се проценти или милионити делови (мд) од масата; 10.000 мд = 1%.

Застапеност (атомски удел) на хемиските елементи во континенталната кора на Земјата како функција на атомскиот број. Најретките лементи во кората (со жолто) не се најтешките. туку се железољубиви елементи во геохемиската (Голдшмитова) класификација на елементите. Нивната количина е осиромашена со нивно поместување подлабоко во Земјината кора. Застапеноста на метеороидите е поголема. Покрај ова. телурот и селенот се осиромашени поради образувањето на испарливи хидриди.

Износите се проценки, па затоа се разликуваат зависно од изворот и методот на утврдување. Редоследот во табелата е според застапеност, почнувајќи од најзастапениот елемент, па сè до најреткиот.

Z Елемент Симбол Застапеност во литосферата[1] Релативен сразмер (мд)[2] Застапеност во кората (мд)[3] Застапеност во кората (мд)[4] Застапеност во кората (мд)[5] Производство (тони)[6]
8 кислород O 460.000 474.000 460.000 467.100 461.000
14 силициум [а 1] Si 277.200 277.100 270.000 276.900 282.000 8.000.000
13 алуминиум Al 81.300 82.000 82.000 80.700 82.300 44.100.000
26 железо Fe 50.000 41.000 63.000 50.500 56.300 2.600.000.000
20 калциум Ca 36.300 41.000 50.000 36.500 41.500
11 натриум Na 28.300 23.000 23.000 27.500 23.600 290.000.000
19 калиум K 25.900 21.000 15.000 25.800 20.900
12 магнезиум Mg 20.900 23.000 29.000 20.800 23.300 780.000
22 титан Ti 4.400 5.600 6.600 6.200 5.600 6.700.000
1 водород H 1.400 1.500 1.400 1.400
15 фосфор P 1.200 1.000 1.000 1.300 1.050
25 манган Mn 1.000 950 1.100 900 950 14.000.000
9 флуор F 800 950 540 290 585
56 бариум Ba 500 340 500 425
6 јаглерод [а 2] C 300 480 1.800 940 200
38 стронциум Sr 370 360 370 380.000
16 сулфур S 500 260 420 520 350 69.000.000
40 циркониум Zr 190 130 250 165 1.410.000
74 волфрам W 160,6 1,1 1,25 72.000
23 ванадиум V 100 160 190 120 60.000
17 хлор Cl 500 130 170 450 145 290.000.000
24 хром Cr 100 100 140 350 102 24.000.000
37 рубидиум Rb 300 90 60 90
28 никел Ni 80 90 190 84 1.800.000
30 цинк Zn 75 79 70 12.400.000
29 бакар Cu 100 50 68 60 16.100.000
58 цериум Ce 68 60 66,5
60 неодиум Nd 38 33 41,5
57 лантан La 32 34 39
39 итриум Y 30 29 33 8.900
7 азот N 50 25 20 19 136.000.000
27 кобалт Co 20 30 25 98.000
3 литиум Li 20 17 20 34.000
41 ниобиум Nb 20 17 20 63.000
31 галиум Ga 18 19 19
21 скандиум Sc 16 26 22
82 олово Pb 14 10 14 4.500.000
62 самариум Sm 7,9 6 7,05
90 ториум Th 12 6 9,6
59 празеодиум Pr 9,5 8,7 9,2
5 бор B 950 8,7 10 4.300.000
64 гадолиниум Gd 7,7 5,2 6,2
66 диспрозиум Dy 6 6,2 5,2
72 хафниум Hf 5,3 3,3 3,0
68 ербиум Er 3,8 3,0 3,5
70 итербиум Yb 3,3 2,8 3,2
55 цезиум Cs 3 1,9 3
4 берилиум Be 2,6 1,9 2,8 240
50 калај Sn 0 2,2 2,2 2,3 253.000
63 европиум Eu 2,1 1,8 2,0
92 ураниум U 0 1,8 2,7
73 тантал Ta 2 1,7 2,0 790
32 германиум Ge 1,8 1,4 1,5 118
42 молибден Mo 1,5 1,1 1,2 250.000
33 арсен As 1,5 2,1 1,8 52.000
67 холмиум Ho 1,4 1,2 1,3
65 тербиум Tb 1,1 0,94 1,2
69 тулиум Tm 0,48 0,45 0,52
35 бром Br 0,37 3 2,4 460.000
81 талиум Tl 0,6 0,530 0,850 10
71 лутециум[7] Lu 0,5
51 антимон Sb 0,2 0,2 0,2 169.000
53 јод I 0,14 0,490 0,450 29.000
48 кадмиум Cd 0,11 0,15 0,15 21.500
47 сребро Ag 0,070 0,080 0,075 23.800
80 жива Hg 0,05 0,067 0,085 1.930
34 селен Se 0,05 0,05 0,05 2.000
49 индиум In 0,049 0,160 0,250 640
83 бизмут Bi 0,048 0,025 0,0085 8.500
52 телур Te 0,005 0,001 0,001
78 платина Pt 0,003 0,0037 0,005 192
79 злато Au 0,0011 0,0031 0,004 2.700
44 рутениум Ru 0,001 0,001 0,001
46 паладиум Pd 0,0006 0,0063 0,015 207
75 рениум Re 0,0004 0,0026 0,0007 49
77 иридиум Ir 0,0003 0,0004 0,001
45 родиум Rh 0,0002 0,0007 0,001
76 осмиум Os 0,0001 0,0018 0,0015
  1. 5,000 тони од годишното производство отпаѓа на класата за употреба во електроника
  2. збир од количеството на јаглерод во јагленот. сировата нафта и земниот гас

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. „Elements. Terrestrial Abundance“. www.daviddarling.info. Архивирано од изворникот 2007-04-10. Посетено на 14 април 2007.
  2. Barbalace, Kenneth. „Periodic Table of Elements“. Environmental Chemistry.com. Посетено на 14 април 2007.
  3. „Abundance in Earth's Crust“. WebElements.com. Архивирано од изворникот 2007-03-09. Посетено на 14 април 2007.
  4. „List of Periodic Table Elements Sorted by Abundance in Earth's crust“. Israel Science and Technology Directory. Посетено на 15 април 2007.
  5. „It's Elemental — The Periodic Table of Elements“. Jefferson Lab. Архивирано од изворникот 2007-04-29. Посетено на 14 април 2007.
  6. Статистики и информации за стоките на USGS за 2001 г. Сите износи се однесуваат на рудници. освен Al. Cd. Fe. Ge. In. N. Se (постројки. рафинерии). S (сите облици) и As. Br. Mg. Si (неукажано). Податоците за B. Ti. Y не се наведени за чистиот хемиски елемент. туку за најзастапениот оксид. Податоците за Na и Cl се однесуваат на NaCl. Кај многу елементи како Si. Ti. Al подаците се неуточнети (се произведуваат многу облици) и затоа се земаат како да се однесуваат на чистиот хемиски елемент.
  7. Emsley, John (2001). Nature's building blocks: an A-Z guide to the elements. Oxford University Press. стр. 240–242. ISBN 0-19-850341-5.

Надворешни врски уреди