Заменик-фирер

Заменик-фирер било звањето на заменик-лидерот на Националсоцијалистичката Партија кое го имал Рудолф Хес сè до неговиот лет во Обединетото Кралство во 1941. По ова, Адолф Хитлер ја укинал оваа функција и ја заменил со т.н. Партиска Канцеларија, чие водство било предадено на Мартин Борман.