Загадување на океаните

Загадувањето на океаните — загадување на водата во океаните.

Додека океанското загадување може да биде очигледно, како и со остатоците прикажани погоре, најчесто штетните материи се тие кои не можат да се видат.

Океанското загадување се јавува кога штетни ефекти кои произлегуваат од влегување во океанот на хемикалии, честички, индустриски, земјоделски и станбен отпад, бучава или ширење на инвазивни организми. Осумдесет проценти од морското загадување доаѓа од копно. Загадувањето на воздухот е исто така фактор што придонесува со носење пестициди или нечистотија во океанот. Загадувањето на земјиштето и воздухот се покажало како штетно за морскиот живот и неговите живеалишта.[1]

НаводиУреди

  1. „What is the biggest source of pollution in the ocean?“. National Ocean Service.