Зависна територија

Зависна територија или зависност е територија без целосна политичка независност од некоја држава.

Карта на зависните територии во светот
   АВС
   ДАН
   НЗЛ
   НОР
   ВБР
   САД
   ФРА
   ХОЛ
   ЧИЛ

Африка уреди

Америка уреди

Азија уреди

Европа уреди

Океанија уреди

Поврзано уреди