Отвори го главното мени
Живот

Животот е карактеристика на организмите која покажува определени биолошки процеси како што се хемиски реакции и други настани кои резултираат во трансформација. Живите организми се способни за раст и размножување, некои можат да комуницираат и некои можат да се прилагодат кон нивната средина преку промени од внатрешно потекло.[1] Физичка карактеристика на животот е тоа што тој се храни од негативна ентропија.[2][3] Во поголем детаљ, животот е член на класата појави кои се отворени или континуирани системи способни за намалување на нивната внатрешна ентропија за сметка на супстанциите или слободната енергија преземена од средината и последователно отфрлена во деградирана форма.[4][5]

Живот (Biota)
Ruwenpflanzen.jpg
Научна класификација [ у ]
Домени и царства

Живот на Земјата:

Ентитет со горенаведените својства се смета дека е жив организам, т.е. животна форма. Не секоја дефиниција за живот ги зема предвид овие својства како есенцијални. а пример, капацитетот за еволуција е понекогаш земен како единствената животна карактеристика; оваа дефиниција ги вклучува вирусите кои не се класифицираат во потесните дефиниции бидејќи се бесклеточни (ацелуларни) и немаат метаболизам.

Широка лепеза на живи организми може да биде пронајдена во биосферата на Земјата. Својствата на овие организми — растенија, животни, габи, протисти, археи и бактерии — се клеточна форма базирана на вода и јаглеродни соедининија со сложена организација и наследен генетски информации. Тие се подлежни на метаболизам, имаат способност за раст, одговараат на дразби, се размножуваат и преку природна селекција се адаптираат на нивната средина во последователните генерации. За сега нема доказ за вонземски живот.

Животот како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Животот како тема во книжевностаУреди

Животот како тема во музикатаУреди

 • „Животот е груб, нели?“ (Life is Tough, Isn’t It?) - композиција на италијанскиот композитор Енио Мориконе (Ennio Morricone).[25]
 • „Животот е гас“ (Life's A Gas) - песна на британската рок-група „Т. Рекс“ (T.Rex) од 1971 година.[26]
 • „Пушти ме во твојот живот“ (Let Me In Your Life) - песна од истоимениот албум на американската пејачка Арета Френклин (Aretha Franklin) од 1974 година.[27]
 • „Низок живот“ (Low Life) - песна на британската рок-група „ПИЛ“ (Public Image Ltd.) од 1978 година.[28]
 • „Води нормален живот“ (Lead a normal life) - песна на британскиот поп-рок музичар Питер Гебриел (Peter Gabriel) од 1980 година.[29]
 • „Приватен живот“ (Private life) - песна на британската рок-група „Притендерс“ (Pretenders) од 1980 година.[30]
 • „Животот е евтин“ (Life is cheap) - песна на американската панк рок-група „Флипер“ (Flipper) од 1981 година.[31]
 • „Живот“ (Life) - песна на американската панк рок-група „Флипер“ (Flipper) од 1981 година.[32]
 • „Мојот живот е добар“ (My life is good) - песна на американскиот музичар Ренди Њумен (Randy Newman) од 1983 година.[33]
 • „Животот е живот“ (Life is life) - песна на германската група „Опус“ (Opus) од 1985 година.[34]
 • Назад во високиот живот“ (Back in the High Life) - албум на британскиот поп-музичар Стив Винвуд (Steve Winwood) од 1986 година.[35]
 • „Повторно во високиот живот“ (Back in the High Life Again) - песна на британскиот поп-музичар Стив Винвуд (Steve Winwood) од 1986 година.[36]
 • „Животот може да биде толку пријатен“ (Life Can Be So Nice) - песна на американскиот поп-музичар Принс (Prince) од 1986 година.[37]
 • „Тоа е само живот“ (It's only life) - песна на американската рок-група „Филис“ (The Feelies) од 1988 година.[38]
 • „Само живот“ (Only life) - албум на американската рок-група „Филис“ (The Feelies) од 1988 година.[39]

Животот како тема во филмотУреди

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

 1. „organism“. Chambers 21st Century Dictionary (online). (1999).
 2. Schrödinger, Erwin (1944). What is Life?. Cambridge University Press. ISBN 0-521-42708-8. 
 3. Margulis, Lynn; Sagan, Dorion (1995). What is Life?. University of California Press. ISBN 0-520-22021-8. 
 4. Lovelock, James (2000). Gaia – a New Look at Life on Earth. Oxford University Press. ISBN 0-19-286218-9. 
 5. Avery, John (2003). Information Theory and Evolution. World Scientific. ISBN 9812383999. 
 6. Дозгулпмус, Тритонус, Темплум, Скопје, 2008.
 7. Дозгулпмус, Тритонус, Темплум, Скопје, 2008.
 8. Дозгулпмус, Тритонус, Темплум, Скопје, 2008.
 9. Ана Бунтеска, Стави лајк на сопствениот живот. Скопје: Матица Македонска, 2015.
 10. Ана Бунтеска, Стави лајк на сопствениот живот. Скопје: Матица Македонска, 2015, стр. 90-91.
 11. Ана Бунтеска, Колку е потребно за среќа. Скопје: Матица Македонска, 2016, стр. 8-10.
 12. Ана Бунтеска, Колку е потребно за среќа. Скопје: Матица Македонска, 2016, стр. 126-127.
 13. Драган Георгиевски, Метаморфузија, Темплум, Скопје, 2013.
 14. Aleksandar Grin, Pacolovac. Beograd: Rad, 1979, стр. 36-76.
 15. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 118.
 16. Преводи на литературни дела од автори кои добиле Нобелова награда. Битола: НИД „Микена“, 2010.
 17. Valerio Magreli, „Biografska beleška“, во: Pjer Paolo Pazolini, Put i nebo. Beograd: Mali vrt, 2016, стр. 90.
 18. Šandor Petefi, Sloboda i ljubav. Beograd: Rad, 1969, стр. 47.
 19. Антoлогија на бразилскиот расказ, Три, Скопје, 2012, стр. 288.
 20. Артур Рембо, Боравак у паклу. Београд: Култура, 1968, стр. 98-99.
 21. „Белешка за авторот и делото“, во: Џон Фанте, Прашај ја правта. Скопје: Темплум, 2008, стр. 247-249.
 22. Danil Harms, Sto slučajeva. Beograd: Laguna, 2016, стр. 249.
 23. Ацо Шопов, Песни. Скопје: Македонска книга, Мисла и Култура, 1988, стр. 91-92.
 24. Ацо Шопов, Песни. Скопје: Македонска книга, Мисла и Култура, 1988, стр. 145-147.
 25. DISCOGS, Ennio Morricone ‎– The Best Of Ennio Morricone (пристапено на 31.8.2019)
 26. DISCOGS, T. Rex ‎– Electric Warrior (пристапено на 8.3.2018)
 27. YouTube, Let Me In Your Life 1974 - Aretha Franklin (пристапено на 22.11.2017)
 28. YouTube, Public Image Ltd. - First Issue (1978) (Full Album) (пристапено на 29.5.2017)
 29. YouTube, Peter Gabriel - Lead A Normal Life (пристапено на 22.9.2017)
 30. YouTube, Pretenders Pretenders Debut Full album vinyl LP (пристапено на 5.6.2017)
 31. YouTube, Flipper - Album: Generic Flipper (Full Album Remaster) (пристапено на 9.6.2017)
 32. YouTube, Flipper - Album: Generic Flipper (Full Album Remaster) (пристапено на 9.6.2017)
 33. YouTube, My Life Is Good- Randy Newman (Vinyl Restoration) (пристапено на 8.10.2017)
 34. YouTube, Live is Life - Opus (пристапено на 1.7.2017)
 35. Steve Winwood, Back in the High Life, Cai 9199, Jugoton.
 36. Steve Winwood, Back in the High Life, Cai 9199, Jugoton.
 37. DISCOGS, Prince And The Revolution ‎– Parade (пристапено на 18.3.2018)
 38. YouTube, The Feelies - Only Life (Full Album) (пристапено на 1.7.2017)
 39. YouTube, The Feelies - Only Life (Full Album) (пристапено на 1.7.2017)
 40. „Белешка за авторот и делото“, во: Џон Фанте, Прашај ја правта. Скопје: Темплум, 2008, стр. 247-249.
 41. Антена, бр. 804, 22.11.2013, стр. 14.
 42. IMDB, La Dolce Vita (1960) (пристапено на 12.8.2014)
 43. Valerio Magreli, „Biografska beleška“, во: Pjer Paolo Pazolini, Put i nebo. Beograd: Mali vrt, 2016, стр. 92.