Душегубица — термин за село во Кичевско, кое денес е поделено на две посебни села: