Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје

Поглед на влезот на студентскиот дом „Пелагонија“

Државен студентски дом „Пелагонија“ — студентски дом во населбата Кисела Вода во Скопје.