Доплеров ефект

(Пренасочено од Доплеровиот ефект)

Доплеров ефект — промена во брановата должина на светлината или на звукот при која изворот на брановите движења се приближува (помала бранова должина) или се оддалечува (поголема бранова должина) во однос на набљудувачот. Доплеровиот ефект е именуван по австрискиот физичар Кристијан Доплер (1803-1853).

Бранови емитувани од извор кои се движи од десно на лево. Фреквенцијата е повисока на левата страна т.е., пред изворот.

ПоврзаноУреди