Декларација за правата на човекот и граѓанинот

Декларацијата за правата на човекот и на граѓаните (француски: La Declaration des droits de l'Homme et du citoyen) е еден од најважните документи на Француската револуција. Оваа повелба објаснува список на права. Сите мажи ги имаат овие права. Таа исто така зборува за некои права, што многу луѓе ги имаат заедно. Овој документ изворно е поврзан со идеите на природните права,односно правата кои важат за сите луѓе, како и во сите времиња и места. Тие, се вели, дека се правата на човечката природа. Последната верзија на Декларацијата, била прифатена на 26 август 1789 година[1], од страна на Народното Уставно собрание (Assemblée nationale constituante). Тоа било првото императивно нешто да се направи, пред да се напише устав. Весникот објаснува дека, овие основни права, не се само за францускиот народ, туку и за сите мажи без исклучок, но не се наведува ништо за правата или улогата на жените. Таа, исто така не зборува за ропството. Луѓето денес мислат, дека тоа е важен чекор кон меѓународните човекови права.

Декларацијата за правата на човекот и граѓанинот беше одобрена од Народното Уставно Собрание на Франција на 26 август 1789.

Наводи уреди

  1. Some sources say 27 August because the debate was not officially closed.

Надворешни врски уреди