Дезинсекција

Дезинсекција претставува збир од процеси кои се преземаат за сузбивање на инсектите.[1] Инсектите го заземаат првото место во ширењето на заразните болести.[1] Некои од нив се живи преносители на болестите додека други се пренесуваат преку храната.[1]

Начин на вршење на дезинсекција

Основни мерки во борба со инсектитеУреди

Да се спречи нивно навлегување и размножување во просториите.[1] Дезисекцијата може да биде:

  • механичка;
  • физичка;
  • хемиска.[1]

Механичка дезинсекцијаУреди

Под механичка дезинсекција се подразбира поставување на заштитни мрежи на вратите и прозорците, употреба на заштитна облека.И чистењето на просториите претставува механичка дезинсекција.[1]

Хемиска дезинсекцијаУреди

Хемиската дезинсекција е уништување на инсектите со помош на некои хемикали или хемиски супстанции. Средствата кои се користат против инсектите се викаат инсектициди кои можат да бидат во цврста, течна или гасовита состојба.[1]

Видови инсектицидиУреди

Како што имаме различен вид на дезинсекција, така имаме и различни видови на инсектициди, поделени во три групи

  1. Цревни (се внесуваат преку загадена храна)
  2. Респираторни (се внесуваат преку дишните органи)
  3. Контактни (се пренесуваат преку контакт со инсектите преку кожата)

Инсектицидите се добиваат по природен и синтетички пат.Но, поголема примена во секојдневниот живот имаат синтетичките инсектициди. За да биде успешна една дезинсекција треба да се одбере соодветен начин и соодветни хемиски средства за дезинфекција.[1]

НаводиУреди

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 „Дезинсекција“. Архивирано од изворникот на 2013-11-08. Посетено на 2013-11-22.