Готски јазикмртов источногермански јазик што бил зборуван од Готите. Најмногу е познат од кодексот Аргенетеус, копија на преводот на Библијата од IV век. Другите помали јазици на оваа група како што се бургунскиот и вандалскиот јазик се познати само по личните имиња. Јазикот е индоевропски но нема денешен потомок. Најстарите документи на готски датираат од IV век. Со надоаѓањето на Франките, масивна асимилација од латините јазикот почнал да исчезнува. Јазикот опстоил само до VIII век но само на територијата на Шпанија и Португалија. Според некои записи е утврдено дека јазикот бил зборуван и на територијата на долен Дунав и на Крим. Јазикот е мошне интересен за проучување на јазичарите.

Готски
Застапен воДакија, Панонија, Италија, Нарбонска Галија, Аквитанска Галија, Хиспанија, Крим.
Изумренизумрен до VIII-IX век
Јазично семејство
Дијалекти
Писмоготска азбука
Јазични кодови
ISO 639-2got
ISO 639-3got
Linguasphere52-ADA

Фонологија уреди

Самогласки уреди

монофтонзи
 
дифтонзи
 

Согласки уреди

  Уснени Забни Венечни Предно-
непчени
Задно-
непчени
Уснено-
заднонеп.
Грклени
Избувни p /p/ b /b/   t /t/ d /d/   ?ddj /ɟː/ k /k/ g /ɡ/ q /kʷ/ gw /ɡʷ/  
Струјни f /ɸ, f/ b [β] þ /θ/ d [ð] s /s/ z /z/   g, h [x] g [ɣ] ƕ /ʍ/   h /h/
Приближни         j /j/     w /w/  
Носни   m /m/     n /n/     g, n [ŋ]    
Странични       l /l/        
Трепетни       r /r/        

Библиографија уреди

  • Wilhelm Streitberg, Gotisches Elementarbuch, Heidelberg, 1920
  • В. В. Євченко, Готська мова, Житомир, 2002