Голема Река (Плакенска)

За други значења на поимот Голема Река, видете на појаснителната страница

Голема Река — десна притока на реката Сатеска.[1] Извира северозападно од Плакенска Планина, на н.в. од 1.880 м, а се слива на н.в. 759 м кај селото Белчишта.[2] Долга е 24,1 км, има вкупен пад од 1.121 м и просечен пад од 46,5. Сливот зафаќа површина од 123 км2. Во горниот дел има планински, а во долниот дел рамничарски карактер. Помеѓу сливот на оваа река и Мраморечка Река постои подземна природна бифуркација.

Голема Река
Голема Река (Плакенска).jpg
Местоположба
Физички особености
УстиеСатеска, кај Белчишта
Македонија Македонија
 • надморска височина
759
Должина24,1
Особености на сливот

НаводиУреди

  1. Jovan Đ. Marković (1990): Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije; Svjetlost-Sarajevo; ISBN 86-01-02651-6
  2. Pianka, Włodzimierz (1970). Топономастиката на Охридско-преспанскиот базен. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.