Гевгелиско

појаснителна страница

Поимот Гевгелиско се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Гевгелија, т.е. место кое географски тежнее кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Гевгелија, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Гевгелиско, но некогаш и не.

Поврзано Уреди