Вршка Чука (на бугарски: Връшка чука, на српски: Вршка чука/Vrška čuka) е врв на српско-бугарската граница, на 12 km источно од Заечар. Вршка Чука се наоѓа на наjсеверниот дел од Стара Планина.

Релјефна карта на Бугарија

Големиот српски писател Владислав Петковиќ Дис, по препорака на свој пријател, бил привремен учител во селото Прлита кое се наоѓа под Вршка Чука.