Врска (геометрија)

Во геометрија, врска на теме од дведимензионален комплекс е граф што содржи информации за локалната структура на комплексот на теме.

Тетраедарот е 2-комплексен.
Врската на теме на тетраедар е триаголник.

Тоа е графотеоретски аналогна сфера во центарот на точка.

ПримерУреди

Врската на теме на тетраедар е триаголник - за три темиња на врската одговара на трите рабови инцидентот на теме, и трите рабови на врската одговараат на лицата инцидентот на теме. Во овој пример, врската може да се визуелизира со отсекување на теме со авион, формално, се пресекуваат тетраедар со авион во близина на теме - како резултат на пресек е врска.

НаводиУреди