Врата е бариера што се отвора и затвора и покрива отвор. Вратите се користат нашироко, на ѕидови, автомобили и мебел. Вратата може да има клуч за безбедност и контролирање на можноста за влегување или излегување. Вратата се користи за затворање на атмосфера, заклучување на воздушните драфтови внатре во просторијата и забранување на промена на температурата (од топло на ладно и обратно). Тие исто така помагаат кога има пожар, така што го спречуваат.

Врата
Убава врата

Вратата како тема во уметноста и во популарната култура Уреди

 • „Квака“ — кус расказ на македонската писателка Сања Михајловиќ-Костадиновска од 2018 година.[1]
 • „Врата“ - песна на полскиот поет Тадеуш Ружевич.[2]
 • „Врата“ - песна на полскиот поет Тадеуш Ружевич од 1966 година.[3]
 • „Капија“ - песна на полскиот поет Тадеуш Ружевич од 2000 година.[4]
 • Врати“ (The Doors) - американска рок-група.
 • „Врата што се врти“ (The Revolving Door) - песна на американската рок-група Американ мјузик клаб (American Music Club) од 1994 година.[5]
 • „Девет железни врати“ (Nine iron doors) - песна на македонската група Анастасија.[6]

Наводи Уреди

 1. Сања Михајловиќ-Костадиновска, (Бес)конечни модели на расказот. Скопје: Бегемот, 2018, стр. 26-27.
 2. Tadeuš Ruževič, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg / Čigoja štampa, 2013, стр. 22-23.
 3. Tadeuš Ruževič, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg / Čigoja štampa, 2013, стр. 199-200.
 4. Tadeuš Ruževič, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg / Čigoja štampa, 2013, стр. 222-224.
 5. DISCOGS American Music Club ‎– San Francisco (пристапено на 10.6.2018)
 6. Anastasia, Before the Rain, Polygram Music.