Владимирско-суздаљско Кнежевство

поранешна држава

Владимирско-суздаљско Кнежевство — големо староруско кнежевство кое се простирало во денешните предели на Североисточна Русија. Во периодот од 10 до средината на 12 век спаѓало во составот на Ростовско-суздаљското Кнежевство, односно во составот на Киевска Русија. Престолнина на кнежевството бил градот Ростов и Суздаљ. Во текот на 1238 година било опустено од страна на монголските татари. Подоцна, ова кнежевство влегло во составот на денешната Руска федерација.