Владимирско-суздалско Кнежевство

поранешна држава
Rus-1015-1113.png

Владимирско-суздалско Кнежевство — големо староруско кнежевство кое се простирало во денешните предели на Североисточна Русија. Во периодот од 10 до средината на 12 век спаѓало во составот на Ростовско-суздалското Кнежевство, односно во составот на Киевска Русија. Престолнина на кнежевството бил градот Ростов и Суздал. Во текот на 1238 година било опустено од страна на монголските татари. Покасно, ова кнежевство влегло во составот на денешната Руска федерација.