Википедија:Чести правописни грешки

Кратенки:
ВП:ЧПГ

Оваа страница служи за управување на brest-bot во делот на исправка на правописни грешки во статиите. Ботот оперира најчесто врз големите статии, во главниот именски простор и врз новосоздадените статии. Доколку сметате дека треба да се додаде некој друг поим кој треба да го третира ботот слободно додадете го во долниот список, при што внимавајте на бот-синтаксата која служи за оперирање на ботот.

Списокот се состои од список на потсписоци одделени со запирка. Секој потсписок во списокот се состои од 4 елементи. Елементите во списокот се наведуваат во наводници и се одделени со запирка. Може да се користи вики форматирање во описот на елементите.

(" барана низа знаци ", 
" низ на знаци која ја заменува бараната низа на знаци ", 
"краток опис кој се појавува во описот во скорешни промени кој го прави ботот", 
"*Опис на промената кој оди на страницата за разговор на третираната статија (ако е од главниот именски простор)"),

Пример:

(" сметат ", " сметаат ", "сметат -> сметаат", "*'''сметаат''' наместо '''сметат''', синтаксна грешка."),

Ве молиме поимите во списокот подредувајте ги по азбучен редослед. Условите се чувствителни на мали и големи букви. Внимавајте на празно место пред и после зборот, тоа си има значење во текот на работата на ботот. Пример " оддржу", за ботот значи да се заменат сите зборчиња кои започнуваат со наведената низа на знаци и имаат било кој суфикс, додека пак " сметат ", за ботот значи да се замени наведената низа без суфикси и префикси. За подетални информации прочитај:

Со напомена дека ботот не ги има поддржано сите regex функции и не се придржува строго кон нив.

Статии на кои им треба внимание од ботУреди

Доколку сметате дека некои статии треба да имаат приоритет во оперирањето на ботот, додадете ги во списокот подолу:

Име на статија1, Википедија:Име на страница, Помош:Име на страница за помош, Податотека:Име на слика, Име на статија2, ....

Синтаксни грешкиУреди

(" сметат ", " сметаат ", "сметат -> сметаат", "*'''сметаат''' наместо '''сметат''', синтаксна грешка."),
("ревзема", "резема", "превзема... -> презема...", "*Промена на зборови од типот '''превзема...''' во '''презема...''', без ''в'', синтаксна грешка."),
(" оддржу", " одржу", "оддржу... -> одржу...", "*Промена на зборови од типот ''' оддржу...''' во ''' одржу...''', само со едно ''д'', синтаксна грешка."),
(" евтин", " евтин ", "евтин... -> евтин...", "*'''евтин''', в/ф, синтаксна грешка."),
(" двеста ", " двесте ", "двеста -> двесте", "*'''Двесте''' наместо '''двеста''', синтаксна грешка."),
(" петата ", " петтата ", "петата -> петтата", "*'''Петтата''' наместо '''петата''', синтаксна грешка."),
(" пеесет ", " педесет ", "пеесет -> педесет", "*'''Педесет''' наместо '''пеесет''', синтаксна грешка."),
(" девеесет ", " деведесет ", "девеесет -> деведесет", "*'''Деведесет''' наместо '''девеесет''', синтаксна грешка."),
(" тристотини ", " триста ", "тристотини -> триста", "*'''Триста''' наместо '''тристотини''', синтаксна грешка."),
(" допринос ", " придонес ", "допринос -> придонес", "*'''придонес''' наместо '''допринос''', синтаксна грешка."),
(" во предвид ", " предвид ", "во предвид -> предвид", "*'''Предвид''' наместо '''во предвид''', синтаксна грешка."),
(" свати ", " сфати ", "свати -> сфати", "*'''свати''' наместо '''сфати''', синтаксна грешка."),

Разлеани зборовиУреди

(" неможе ", " не може ", "неможе -> не може", "*'''не може''' наместо '''неможе''', разлеани зборови."),

Слеани зборовиУреди

(" кое што ", " коешто ", "кое што -> коешто", "*'''коешто''' наместо '''кое што''', слеани зборови."),
(" кој што ", " којшто ", "кој што -> којшто", "*'''којшто''' наместо '''кој што''', слеани зборови."),
(" којa што ", " којaшто ", "којa што -> којaшто", "*'''Којa што''' наместо '''којa што''', слеани зборови."),

(" чие што ", " чиешто ", "чие што -> чиешто", "*'''Чие што''' наместо '''чие што''', слеани зборови."),
(" чиј што ", " чијшто ", "чиј што -> чијшто", "*'''Чиј што''' наместо '''чиј што''', слеани зборови."),
(" чија што ", " чијашто ", "чиј што -> чијашто", "*'''Чијашто''' наместо '''чија што''', слеани зборови."),

(" нај голем ", " најголем ", "нај голем -> најголем", "*'''најголем''' наместо '''нај голем''', слеани зборови."),
(" по голем ", " поголем ", "по голем -> поголем", "*'''поголем''' наместо '''по голем''', слеани зборови."),
(" туку што ", " тукушто ", "туку што -> тукушто", "*'''Тукушто''' наместо '''туку што''', слеани зборови."),
(" што туку", " штотуку ", "што туку -> штотуку", "*'''Штотуку''' наместо '''што туку''', слеани зборови."),
("видео игр...", "видеоигр...", "видео игр... -> видеоигр...", "*'''видеоигр...''' наместо '''видео игр...''', слеани зборови."),

хххУреди

(" сè ", " сè ", "сè -> сè", "*'''сè''' наместо '''сè''', погрешен надреден знак."),
(" сеуште ", " сè уште ", "сеуште -> сè уште", "*Промена на зборови од типот ''' сеуште ''' во ''' сè уште ''', одвоени зборови ''сè'', ''уште'', е со надреден знак."),
(" сè додека ", " сè додека ", "се додека -> сè додека", "*Промена на зборови од типот ''' сè додека ''' во ''' сè додека ''', е со надреден знак."),
(" Европска комисија ", " Европска Комисија ", "Европска комисија -> Европска Комисија", "*'''Европска Комисија''', Комисија со голема буква."),
(" заменик претседател ", " заменик-претседател ", "заменик претседател -> заменик-претседател", "*'''заменик-претседател''' наместо '''заменик претседател'''."),
(" нето износ ", " нето-износ ", "нето износ -> нето-износ", "*'''нето-износ''' наместо '''нето износ'''."),
(" жиро сметка ", " жиро-сметка ", "жиро сметка -> жиро-сметка", "*'''жиро-сметка''' наместо '''жиро-сметка'''."),
(" дваесет дневен ", " дваесетдневен ", "дваесет дневен -> дваесетдневен", "*'''дваесетдневен''' наместо '''дваесет дневен'''."),
(" од сега ", " отсега ", "од сега -> отсега", "*'''отсега''' наместо '''од сега'''."),
(" одтука ", " оттука ", "одтука -> оттука", "*'''оттука''' наместо '''одтука''', правописна грешка."),
(" подстраница ", " потстраница ", "подстраница -> потстраница", "*'''потстраница''' наместо '''подстраница''', правописна грешка."),
(" подкатегорија ", " поткатегорија ", "подкатегорија -> поткатегорија", "*'''поткатегорија''' наместо '''подкатегорија''', правописна грешка."),
(" до сега ", " досега ", "до сега -> досега", "*'''досега''' наместо '''до сега'''."),
(" од време на време ", " одвреме-навреме ", "од време на време -> одвреме-навреме", "*'''одвреме-навреме''' наместо '''од време на време'''."),
(" несакајќи ", " не сакајќи ", "несакајќи -> не сакајќи", "*'''не сакајќи''' наместо '''несакајќи'''."),
(" филозофија ", " философија ", "филозофија -> философија", "*'''философија''' наместо '''филозофија''', правописна грешка."),
(" филозоф", " философ", "филозоф... -> философ...", "*Промена на зборови од типот ''' филизоф...''' во ''' философ...''', ''с'' наместо ''з'', правописна грешка."),

ДијалектизмиУреди

(" зборев ", " зборував ", "зборев -> зборував", "*'''зборував''' наместо '''зборев''', дијалект."),
(" збориме ", " зборуваме ", "збориме -> зборуваме", "*'''зборуваме''' наместо '''збориме''', дијалект."),
(" љуѓе ", " луѓе ", "љуѓе -> луѓе", "*'''луѓе''' наместо '''љуѓе''', дијалект."),
(" можи ", " може ", "можи -> може", "*'''може''' наместо '''можи''', дијалект."),

Погрешни транскрипцииУреди

(" Фиумичино ", " Фјумичино ", "Фиумичино -> Фјумичино", "*'''Фјумичино''' наместо '''Фиумичино''', погрешна транскрипција."),
(" Њу Јорк ", " Њујорк ", "Њу Јорк -> Њујорк", "*'''Њујорк''' наместо '''Њу Јорк''', погрешна транскрипција."),
(" Ѓенова ", " Џенова ", "Ѓенова -> Џенова", "*'''Џенова''' наместо '''Ѓенова''', укината транскрипција на српска основа."),
(" Лос Анѓелес ", " Лос Анџелес ", "Лос Анѓелес -> Лос Анџелес", "*'''Лос Анџелес''' наместо '''Лос Анѓелес''', укината транскрипција на српска основа."),
(" Хонг Конг ", " Хонгконг ", "Хонг Конг -> Хонгконг", "*'''Хонгконг''' наместо '''Хонг Конг''', погрешна транскрипција."),
(" Гарсиа ", " Гарсија ", "Гарсиа -> Гарсија", "*'''Гарсија''' наместо '''Гарсиа''', погрешна транскрипција."),
(" Википедиа ", " Википедија ", "Википедиа -> Википедија", "*'''Википедија''' наместо '''Википедиа''', погрешна транскрипција."),
(" Гвадалупе ", " Гваделуп ", "Гвадалупе -> Гваделуп", "*'''Гваделуп''' наместо '''Гвадалупе''', погрешна транскрипција."),
(" Кореа ", " Кореја ", "Кореа -> Кореја", "*'''Кореја''' наместо '''Кореа''', погрешна транскрипција."),

СрбизмиУреди

(" делимично ", " делумно ", "делимично -> делумно", "*'''делумно''' наместо '''делимично''', србизам."),
(" жмигавци ", " трепкачи ", "жмигавци -> трепкачи", "*'''трепкчи''' наместо '''жмигавци''', србизам."),

(" запосли ", " вработи ", "запосли -> вработи", "*'''Вработи''' наместо '''запосли''', србизам."),
(" запосли ", " вработи ", "запосли -> вработи", "*'''Вработи''' наместо '''запосли''', србизам."),
(" заоштри ", " заостри ", "заоштри -> заостри", "*'''заостри''' наместо '''заоштри''', србизам."),
(" најкасно ", " најдоцна ", "најксано -> најдоцна", "*'''Најдоцна''' наместо '''најкасно''', србизам.."),

(" така да ", " така што ", "така да -> така што", "*'''„така што“''' наместо '''„така да“''', србизам."),
(" увек ", " секогаш ", "увек -> секогаш", "*'''секогаш''' наместо '''увек''', србизам."),

(" чаробни ", " волшебни ", "чаробни -> волшебни", "*'''волшебни''' наместо '''чаробни''', србизам."),
(" миља ", " милја ", "миља -> милја", "*'''милја''' наместо '''миља''', србизам."),
(" миљи ", " милји ", "миљи -> милји", "*'''милји''' наместо '''миљи''', србизам."),

(" Пие ", " Пиј ", "Пие -> Пиј", "*'''Пиј''' наместо '''Пие''', србизам."),
(" Јулие ", " Јулиј ", "Јулие -> Јулиј", "*'''Јулиј''' наместо '''Јулие''', србизам."),
(" Конфуцие ", " Конфуциј ", "Конфуцие -> Конфуциј", "*'''Конфуциј''' наместо '''Конфуцие''', србизам."),

АнглизмиУреди

("датабаза", "база на податоци", "датабаза -> база на податоци", "*'''база на податоци''' наместо '''датабаза''', англизам."),
("датабазата", "базата на податоци", "датабазата -> базата на податоци", "*'''базата на податоци''' наместо '''датабазата''', англизам."),
("Референци", "Наводи", "Референци -> Наводи", "*'''Наводи''' наместо '''Референци''', англизам."),
("референци", "наводи", "референци -> наводи", "*'''наводи''' наместо '''референци''', англизам."),
("Референции", "Наводи", "Референции -> Наводи", "*'''Наводи''' наместо '''Референции''', англизам."),
("референции", "наводи", "референции -> наводи", "*'''наводи''' наместо '''референции''', англизам."),
("Линкови", " Врски ", "Линкови -> Врски", "*'''Врски''' наместо '''Линкови''', англизам."),
("линкови", " врски ", "линкови -> врски", "*'''врски''' наместо '''линкови''', англизам."),
("фајлови", " податотеки", "фајлови... -> податотеки...", "*'''податотеки''' наместо '''фајлови''', англизам."),
(" екстензија ", " наставка ", "екстензија -> наставка", "*'''наставка''' наместо '''екстензија''', англизам."),
(" екстензијата ", " наставката ", "екстензијата -> наставката", "*'''наставката''' наместо '''екстензијата''', англизам."),
(" екстензиии ", " наставки ", "екстензии -> наставки", "*'''наставки''' наместо '''екстензии''', англизам."),
(" екстензииите ", " наставките ", "екстензиите -> наставките", "*'''наставките''' наместо '''екстензиите''', англизам."),
(" имејлови ", " е-пораки ", "имејлови -> е-пораки", "*'''е-пораки''' наместо '''имејлови''', англизам."),
(" имејли ", " е-пораки", "имејли -> е-пораки", "*'''е-пораки''' наместо '''имејли''', англизам."),
(" кратка приказна ", " расказ", "кратка приказна -> расказ", "*'''расказ''' наместо '''кратка приказна''', англизам."),
(" кратки приказни ", " раскази", "кратки приказни -> раскази", "*'''раскази''' наместо '''кратки приказни''', англизам."),
(" мејлови ", " е-пораки ", "мејлови -> е-пораки", "*'''е-пораки''' наместо '''мејлови''', англизам."),
(" мапа ", " карта ", "мапа -> карта", "*'''карта''' наместо '''мапа''', англизам."),
(" мапата ", " картата ", "мапата -> картата", "*'''картата''' наместо '''мапата''', англизам."),
(" мапи ", " карти ", "мапи -> карти", "*'''карти''' наместо '''мапи''', англизам."),
(" мапите ", " картите ", "мапите -> картите", "*'''картите''' наместо '''мапите''', англизам."),
(" менаџира", " управува", "менаџир... -> управув...", "'''управува''' наместо '''менаџира''', англизам."),
(" виџет ", " елемент ", "виџет -> елемент", "*'''елемент''' наместо '''виџет''', англизам."),
(" виџети ", " елементи ", "виџети -> елементи", "*'''елементи''' наместо '''виџети''', англизам."),
(" виџетот ", " елементот ", "виџетот -> елементот", "*'''елементот''' наместо '''виџетот''', англизам."),
(" виџетите ", " елементите ", "виџетите -> елементите", "*'''елементите''' наместо '''виџетите''', англизам."),
(" селектира ", " одбира ", "селектира -> одбира", "*'''одбира''' наместо '''селектира''', англизам."),
(" селектиран ", " одбран ", "селектиран -> одбран", "*'''одбран''' наместо '''селектиран''', англизам."),
(" селектирана ", " одбрана ", "селектирана -> одбрана", "*'''одбрана''' наместо '''селектирана''', англизам."),
(" селектирано ", " одбрано ", "селектирано -> одбрано", "*'''одбрано''' наместо '''селектирано''', англизам."),
(" сервис ", " служба ", "сервис -> служба", "*'''служба''' наместо '''сервис''', англизам."),
(" сервиси ", " служби ", "сервиси -> служби", "*'''служби''' наместо '''сервиси''', англизам."),
(" сервер ", " опслужувач ", "сервер -> опслужувач", "*'''опслужувач''' наместо '''сервер''', англизам."),
(" серверот ", " опслужувачот ", "серверот -> опслужувачот", "*'''опслужувачот''' наместо '''серверот''', англизам."),
(" сервери ", " опслужувачи ", "сервери -> опслужувачи", "*'''опслужувачи''' наместо '''сервери''', англизам."),
(" серверите ", " опслужувачите ", "серверите -> опслужувачите", "*'''опслужувачите''' наместо '''серверите''', англизам."),
(" таг ", " ознака ", "таг -> ознака", "*'''ознака''' наместо '''таг''', англизам."),
(" тагот ", " ознаката ", "тагот -> ознаката", "*'''ознаката''' наместо '''тагот''', англизам."),
(" тагови ", " ознаки ", "тагови -> ознаки", "*'''ознаки''' наместо '''тагови''', англизам."),
(" таговите ", " ознаките ", "таговите -> ознаките", "*'''ознаките''' наместо '''таговите''', англизам."),
(" интерфејс ", " посредник ", "интерфејс -> посредник", "*'''посредник''' наместо '''интерфејс''', англизам."),
(" интерфејсот ", " посредникот ", "интерфејсот -> посредникот", "*'''посредникот''' наместо '''интерфејсот''', англизам."),
(" хост ", " домаќин ", "хост -> домаќин", "*'''домаќин''' наместо '''хост''', англизам."),
(" Петерсбург ", " Петербург ", "Петерсбург -> Петербург", "*'''Петербург''' наместо '''Петерсбург''', англизам."),

Чекаат за утврдување (видете страница за разговор):

(" онлајн ", " интернет ", "онлајн -> интернет", "*'''интернет''' наместо '''онлајн''', англизам."),
(" софтвер ", " програмска опрема ", "софтвер -> програмска опрема", "*'''програмска опрема''' наместо '''софтвер''', англизам."),
(" софтверот ", " програмската опрема ", "софтверот -> програмската опрема", "*'''програмската опрема''' наместо '''софтверот''', англизам."),
(" хостирање ", " вдомување ", "хостирање -> вдомување", "*'''вдомување''' наместо '''хостирање''', англизам."),

Промена на род (машки женски), потребно е дополнително да се анализира реченицата, пример ако имаме реченица: "Кликнете на овој линк.", со едноставна замена на линк -> врска ќе добиеме реченица: "Кликнете на овој врска."

(" линк ", " врска ", "линк -> врска", "*'''врска''' наместо '''линк''', англизам."),
("фајл ", " податотека ", "фајл -> податотека", "*'''податотека''' наместо '''фајл''', англизам."),

(" имејл ", " е-пошта ", "имејл -> е-пошта", "*'''е-пошта''' наместо '''имејл''', англизам."),
(" мејл ", " е-пошта ", "мејл -> е-пошта", "*'''е-пошта''' наместо '''мејл''', англизам."),

(" хардвер ", " машинска опрема ", "хардвер -> машинска опрема", "*'''машинска опрема''' наместо '''хардвер''', англизам."),
(" хардверот ", " машинската опрема ", "хардверот -> машинската опрема", "*'''машинската опрема''' наместо '''хардверот''', англизам."),

Се работи за радикални промени за кои се бара прво дискусија на Википедија:Селска чешма, пред да се пристапи кон автоматска промена.

(" процесор ", " обработувач ", "процесор -> обработувач", "*'''обработувач''' наместо '''процесор''', англизам."),
(" процесори ", " обработувачи ", "процесори -> обработувачи", "*'''обработувачи''' наместо '''процесори''', англизам."),
(" процесорот ", " обработувачот ", "процесорот -> обработувачот", "*'''обработувачот''' наместо '''процесорот''', англизам."),
(" процесорите ", " обработувачите ", "процесорите -> обработувачите", "*'''обработувачите''' наместо '''процесорите''', англизам."),
(" процесорски ", " обработувачки ", "процесорски -> обработувачки", "*'''обработувачки''' наместо '''процесорски''', англизам."),
(" процесорска ", " обработувачка ", "процесорска -> обработувачка", "*'''обработувачка''' наместо '''процесорска''', англизам."),
(" процесорско ", " обработувачко ", "процесорско -> обработувачко", "*'''обработувачко''' наместо '''процесорско''', англизам."),
(" процесира ", " обработува ", "процесира -> обработува", "*'''обработува''' наместо '''процесира''', англизам."),
(" процесирање ", " обработка ", "процесирање -> обработка", "*'''обработка''' наместо '''процесирање''', англизам."),
(" процесирањето ", " обработката ", "процесирањето -> обработката", "*'''обработка''' наместо '''процесирањето''', англизам."),
(" микропроцесор ", " микрообработувач ", "микропроцесор -> микрообработувач", "*'''микрообработувач''' наместо '''микропроцесор''', англизам."),
(" микропроцесори ", " микрообработувачи ", "микропроцесори -> микрообработувачи", "*'''микрообработувачи''' наместо '''микропроцесори''', англизам."),
(" микропроцесорот ", " микрообработувачот ", "микропроцесорот -> микрообработувачот", "*'''микрообработувачот''' наместо '''микропроцесорот''', англизам."),
(" микропроцесорите ", " микрообработувачите ", "микропроцесорите -> микрообработувачите", "*'''микрообработувачите''' наместо '''микропроцесорите''', англизам."),
(" микропроцесорски ", " микрообработувачки ", "микропроцесорски -> микрообработувачки", "*'''микрообработувачки''' наместо '''микропроцесорски''', англизам."),
(" микропроцесорска ", " микрообработувачка ", "микропроцесорска -> микрообработувачка", "*'''микрообработувачка''' наместо '''микропроцесорска''', англизам."),
(" микропроцесорско ", " микрообработувачко ", "микропроцесорско -> микрообработувачко", "*'''микрообработувачко''' наместо '''микропроцесорско''', англизам."),
(" меморија ", " памтење ", "меморија -> памтење", "*'''памтење''' наместо '''меморија''', англизам."),
(" мемории ", " памтења ", "мемории -> памтења", "*'''памтења''' наместо '''мемории''', англизам."),
(" меморијата ", " памтењето ", "меморијата -> памтењето", "*'''памтење''' наместо '''меморијата''', англизам."),
(" мемориите ", " памтењата ", "мемориите -> памтењата", "*'''памтењата''' наместо '''мемориите''', англизам."),

ИнтернационализмиУреди

(" едукација ", " образование ", "едукација -> образование", "'''образование''' наместо '''едукација''', непотребен интернационализам."),
(" Едукација ", " Образование ", "Едукација -> Образование", "'''Образование''' наместо '''Едукација''', непотребен интернационализам."),
(" едукацијата ", " образованието ", "едукацијата -> образованието", "'''образованието''' наместо '''едукацијата''', непотребен интернационализам."),
(" едукативен ", " образовен ", "едукативен -> образовен", "'''образовен''' наместо '''едукативен''', непотребен интернационализам."),
(" едукативна ", " образовна ", "едукативна -> образовна", "'''образовна''' наместо '''едукативна''', непотребен интернационализам."),
(" едукативно ", " образовно ", "едукативно -> образовно", "'''образовно''' наместо '''едукативно''', непотребен интернационализам."),
(" едуциран ", " образован ", "едуциран -> образован", "'''образован''' наместо '''едуциран''', непотребен интернационализам."),
(" едуцирана ", " образована ", "едуцирана -> образована", "'''образована''' наместо '''едуцирана''', непотребен интернационализам."),

(" интернационален ", " меѓународен ", "интернационален -> меѓународен", "'''меѓународен''' наместо '''интернационален''', непотребен интернационализам."),
(" интернационалниот ", " меѓународниот ", "интернационалниот -> меѓународниот", "'''меѓународниот''' наместо '''интернационалниот''', непотребен интернационализам."),
(" интернационална ", " меѓународна ", "интернационална -> меѓународна", "'''меѓународна''' наместо '''интернационална''', непотребен интернационализам."),
(" интернационалната ", " меѓународната ", "интернационалната -> меѓународната", "'''меѓународната''' наместо '''интернационалната''', непотребен интернационализам."),
(" интернационално ", " меѓународно ", "интернационално -> меѓународно", "'''меѓународно''' наместо '''интернационално''', непотребен интернационализам."),
(" интернационалното ", " меѓународното ", "интернационалното -> меѓународното", "'''меѓународното''' наместо '''интернационалното''', непотребен интернационализам."),
(" интернационални ", " меѓународни ", "интернационални -> меѓународни", "'''меѓународни''' наместо '''интернационални''', непотребен интернационализам."),
(" интернационалните ", " меѓународните ", "интернационалните -> меѓународните", "'''меѓународните''' наместо '''интернационалните''', непотребен интернационализам."),

(" Листи ", " Списоци ", "Листи -> Списоци", "'''Списоци''' наместо '''Листи''', непотребен интернационализам."),
(" листи ", " списоци ", "листи -> списоци", "'''списоци''' наместо '''листи''', непотребен интернационализам."),
(" ја листата ", " го списокот ", "ја листата -> го списокот", "'''го списокот''' наместо '''ја листата''', непотребен интернационализам."),

(" креатор ", " создавач ", "креатор -> создавач", "'''создавач''' наместо '''креатор''', непотребен интернационализам."),
(" креира ", " создава ", "креира -> создава", "'''создава''' наместо '''креира''', непотребен интернационализам."),
(" создај ", " создај ", "создај -> создај", "'''создај''' наместо '''создај''', непотребен интернационализам."),
(" создајте ", " создајте ", "создајте -> создајте", "'''создајте''' наместо '''создајте''', непотребен интернационализам."),
(" создаден ", " создаден ", "создаден -> создаден", "'''создаден''' наместо '''создаден''', непотребен интернационализам."),
(" создадениот ", " создадениот ", "создадениот -> создадениот", "'''создадениот''' наместо '''создадениот''', непотребен интернационализам."),
(" создадена ", " создадена ", "создадена -> создадена", "'''создадена''' наместо '''создадена''', непотребен интернационализам."),
(" создадената ", " создадената ", "создадената -> создадената", "'''создадената''' наместо '''создадената''', непотребен интернационализам."),
(" создадено ", " создадено ", "создадено -> создадено", "'''создадено''' наместо '''создадено''', непотребен интернационализам."),
(" создаденото ", " создаденото ", "создаденото -> создаденото", "'''создаденото''' наместо '''создаденото''', непотребен интернационализам."),
(" создадените ", " создадените ", "создадените -> создадените", "'''создадените''' наместо '''создадените''', непотребен интернационализам."),

(" колаборација ", " соработка ", "колаборација -> соработка", "'''соработка''' наместо '''колаборација''', непотребен интернационализам."),

(" конектира ", " поврзува ", "конектира -> поврзува", "'''поврзува''' наместо '''конектира''', непотребен интернационализам."),
(" конектирај ", " поврзи ", "конектирај -> поврзи", "'''поврзи''' наместо '''конектирај''', непотребен интернационализам."),
(" конектирајте ", " поврзете ", "конектирајте -> поврзете", "'''поврзете''' наместо '''конектирајте''', непотребен интернационализам."),
(" конектиран ", " поврзан ", "конектиран -> поврзан", "'''поврзан''' наместо '''конектиран''', непотребен интернационализам."),
(" конектираниот ", " поврзаниот ", "конектираниот -> поврзаниот", "'''поврзаниот''' наместо '''конектираниот''', непотребен интернационализам."),
(" конектирана ", " поврзана ", "конектирана -> поврзана", "'''поврзана''' наместо '''конектирана''', непотребен интернационализам."),
(" конектираната ", " поврзаната ", "конектираната -> поврзаната", "'''поврзаната''' наместо '''конектираната''', непотребен интернационализам."),
(" конектирано ", " поврзано ", "конектирано -> поврзано", "'''поврзано''' наместо '''конектирано''', непотребен интернационализам."),
(" конектираното ", " поврзаното ", "конектираното -> поврзаното", "'''поврзаното''' наместо '''конектираното''', непотребен интернационализам."),
(" конектираните ", " поврзаните ", "конектираните -> поврзаните", "'''поврзаните''' наместо '''конектираните''', непотребен интернационализам."),

(" маркиран", " обележан", "маркиран... -> облежан...", "'''обележан''' наместо '''маркиран''', непотребен интернационализам."),
(" маркирање ", " обележување ", "маркирање... -> обележување...", "'''обележување''' наместо '''маркирање''', непотребен интернационализам."),

(" Спецификации ", " Карактеристики ", "Спецификации -> Карактеристики", "'''Карактеристики''' наместо '''Спецификации''', непотребен интернационализам."),

Промена на род (машки/женски), потребно е дополнително да се анализира реченицата, пример ако имаме реченица: "Таа листа на градови.", со едноставна замена на листа -> список ќе добиеме реченица: "Таа список на градови."

(" Листа ", " Список ", "Листа -> Список", "*'''Список''' наместо '''Листа''', непотребен интернационализам."),
(" листа ", " список ", "листа -> список", "*'''список''' наместо '''листа''', непотребен интернационализам."),

ТурцизмиУреди

(" башка ", " одделно ", "башка -> одделно", "*'''одделно''' наместо '''башка''', турцизам."),
(" комшија ", " сосед ", "комшија -> сосед", "*'''сосед''' наместо '''комшија', турцизам."),
(" комшика ", " сосетка ", "комшика -> сосетка", "*'''сосетка''' наместо '''комшика', турцизам."),
(" комшивка ", " сосетка ", "комшивка -> сосетка", "*'''сосетка''' наместо '''комшивка', турцизам."),
(" пенџер ", " прозорец ", "пенџер -> прозорец", "*'''прозорец''' наместо '''пенџер''', турцизам."),
(" пенџере ", " прозорец ", "пенџере -> прозорец", "*'''прозорец''' наместо '''пенџере''', турцизам."),

МесециУреди

$_small_caps е било кој знак или буква од македонската азбука $_small_caps = ("а", "б", ..., "ш", ",")

("$_small_caps Јануари", "$_small_caps јануари", "Јануари -> јануари", "*'''јануари''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),
("$_small_caps Февруари", "$_small_caps февруари", "Февруари -> февруари", "*'''февруари''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),
("$_small_caps Март", "$_small_caps март", "Март -> март", "*'''март''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),
("$_small_caps Април", "$_small_caps април", "Април -> април", "*'''април''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),
("$_small_caps Мај", "$_small_caps мај", "Мај -> мај", "*'''мај''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),
("$_small_caps Јуни", "$_small_caps јуни", "Јуни -> јуни", "*'''јуни''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),
("$_small_caps Јули", "$_small_caps јули", "Јули -> јули", "*'''јули''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),
("$_small_caps Август", "$_small_caps август", "Август -> август", "*'''август''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),
("$_small_caps Септември", "$_small_caps септември", "Септември -> септември", "*'''септември''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),
("$_small_caps Октомври", "$_small_caps октомври", "Октомври -> октомври", "*'''октомври''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),
("$_small_caps Ноември", "$_small_caps ноември", "Ноември -> ноември", "*'''ноември''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),
("$_small_caps Декември", "$_small_caps декември", "Декември -> декември", "*'''декември''' име на месец со кое не почнува реченица, со мала буква."),

Вики-поимиУреди

("[[Category", "[[Категорија", "Category -> Категорија", "*'''Категорија''' наместо '''Category''', вики клучни зборови на македонски."),
("[[Image", "[[Податотека", "Image -> Податотека", "*'''Податотека''' наместо '''Image''', вики клучни зборови на македонски."),
("[[File", "[[Податотека", "File -> Податотека", "*'''Податотека''' наместо '''File''', вики клучни зборови на македонски."),
("==References==", "==Наводи==", "References -> Наводи", "*'''Наводи''' наместо '''References''', вики клучни зборови на македонски."),
("{{dablink", "{{ПојВрска", "dablink -> ПојВрска", "*'''ПојВрска''' наместо '''dablink''', вики клучни зборови на македонски."),
("==Поврзано==", "==Поврзано==", "Видете исто така -> Поврзано", "*'''Поврзано''' наместо '''Видете исто така''', посоодветен термин."),
(" трансклузија ", " превметнување ", "трансклузија -> превметнување", "*'''превметнување''' наместо '''трансклузија''', македонизација."),
(" трансклузии ", " превметнувања ", "трансклузии -> превметнувања", "*'''превметнувања''' наместо '''трансклузии''', македонизација."),
(" трансклудирање ", " превметнување ", "трансклудирање -> превметнување", "*'''превметнување''' наместо '''трансклудирање''', македонизација."),
(" трансклудирања ", " превметнувања ", "трансклудирања -> превметнувања", "*'''превметнувања''' наместо '''трансклудирања''', македонизација."),
(" трансклудирана ", " превметната ", "трансклудирана -> превметната", "*'''превметната''' наместо '''трансклудирана''', македонизација."),
(" трансклудиран ", " превметнат ", "трансклудиран -> превметнат", "*'''превметнат''' наместо '''трансклудиран''', македонизација."),
(" трансклудирани ", " превметнати ", "трансклудирани -> превметнати", "*'''превметнати''' наместо '''трансклудирани''', македонизација."),
(" трансклудирано ", " превметнато ", "трансклудирано -> превметнато", "*'''превметнато''' наместо '''трансклудирано''', македонизација."),