Википедија:Уредувачки натпревари 2020

Кратенки:
ВП:УН

Уредувачките натпревари за 2020 година во организација на „Споделено знаење“.

Прв натпревар уреди

Населени места во Пиринска Македонија уреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „Населени места во Пиринска Македонија“ бил одржан од 3 февруари до 2 март 2020 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за производи по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за најдобра статија; и
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за т.н. посебна награда.

СИЕ Пролет 2020 уреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „СИЕ Пролет 2020“ бил одржан од 21 март до 20 март 2020 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за производи по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 10.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за најдобра статија;
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најдобар постоечки корисник; и
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најмногу уредени статии.

Потребни статии уреди

 
 

Уредувачкиот натпревар на тема „Потребни статии“, во соработка со корисничката група ГЛАМ Македонија, бил одржан од 15 април до 15 мај 2020 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за производи по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за освоено трето место.


Македонска енциклопедија уреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „Македонска енциклопедија“ бил одржан од 3 август до 2 септември 2020 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за производи по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за најдобра статија;
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најдобар нов корисник; и
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за посебна награда.

Википедиин азиски месец 2020 уреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „Википедиин азиски месец 2020“ бил одржан од 1 до 30 ноември 2020 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за производи по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за најдобра статија;
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најдобар нов корисник; и
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за посебна награда.

Поврзано уреди