Википедија:Уредувачки натпревари 2017

Shared Knowledge Logo.svg
Уредувачки натпревари.svg
Кратенки:
ВП:УН

Во 2017 година се организирани пет уредувачки натпревари.

Прв натпреварУреди

Населени места во Егејска МакедонијаУреди

Уредувачкиот натпревар на тема „Села во Егејска Македонија“ се одржал од 6 март до 5 април 2016 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки и нови статии за населени места од различните области во Егејска Македонија.

Наградите за овој натпревар се предвидени да бидат вредносни купони за техничка стока или книги/материјали по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за награда за најдобра статија; и
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за посебна награда.

Втор натпреварУреди

СИЕ Пролет 2017Уреди

Уредувачкиот натпревар на тема „СИЕ Пролет 2017“ се одржал од 21 март до 31 мај 2017 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или нови статии на теми поврзани со земјите во Средна и Источна Европа.

Наградите за овој натпревар се предвидени да бидат вредносни купони за техничка стока, фотографска опрема или книги/материјали по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 4.500 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место; и
 • вредносен купон во вредност од 4.500 денари за награда за најдобра статија.

Трет натпреварУреди

АфрикаУреди

Уредувачкиот натпревар на тема „Африка“ се одржал од 19 јуни до 18 јули 2017 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или нови статии на теми поврзани со географијата, историјата, спортот, културата или друга област поврзана со континентот Африка.

Наградите за овој натпревар се предвидени да бидат вредносни купони за техничка стока, фотографска опрема или книги/материјали по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за награда за најдобра статија; и
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за посебна награда.

Четврти натпреварУреди

СредувањеУреди

Уредувачкиот натпревар на тема „Средување“ се одржал од 25 септември до 24 октомври 2017 година. Учесниците требало да ги уредуваат статиите за кои претходно било веќе утврдено со соодветни предлошки дека им треба „внимание“, дека се „без извори“, дека им треба „викификација“, наведени во самите категории на Википедија.

Наградите за овој натпревар се предвидени да бидат вредносни купони за техничка стока, фотографска опрема или книги/материјали по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место; и
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за награда за најдобра статија.

Петти натпреварУреди

ВулканиУреди

Уредувачкиот натпревар на тема „Вулкани“ се одржал од 1 до 31 декември 2017 година. Натпреварот имал за цел да помогне во подобрување на постоечките и создавање на нови статии на тема „Вулкани“.

Наградите за овој натпревар се предвидени да бидат вредносни купони за техничка стока, фотографска опрема или книги/материјали по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за награда за најдобра статија; и
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за посебна награда.

ПоврзаноУреди