Википедија:Уредувачки викенди 2021

Shared Knowledge Logo.svg
Уредувачки денови.svg
Кратенки:
ВП:УВ

Во текот на 2021 година биле одржани 52 уредувачки викенди. Уредувачките викенди биле изведени во текот на еден викенд, со почеток во 00:00 во сабота и крај во 23:59 во недела. Предвид биле земени сите создадени или подобрени статии и предлошки на зададената тема од корисници на Википедија на македонски јазик кои ги пријавиле во уредувачкиот викенд.

Одржани викендиУреди

Музичка теоријаУреди

Во периодот 2-3 јануари 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Музичка теорија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со музичката теорија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
4 КатеринаКајевска
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

КометиУреди

Во периодот 9-10 јануари 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Комети“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за комети можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

РакометУреди

Во периодот 16-17 јануари 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Ракомет“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со ракометот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ГрадовиУреди

Во периодот 23-24 јануари 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Градови“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за градови можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Ehrlich91
4 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Древен ЕгипетУреди

Во периодот 30-31 јануари 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Древен Египет“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со Древен Египет можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
4 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

АвтомобилиУреди

Во периодот 6-7 февруари 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Автомобили“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за автомобили можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Нордиска митологијаУреди

Во периодот 13-14 февруари 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Нордиска митологија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии поврзани со нордиската митологија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Рок-музикаУреди

Во периодот 20-21 февруари 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Рок-музика“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии во врска со рок-музиката можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 Dandarmkd
4 Gdimovska13
5 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

СеизмологијаУреди

Во периодот 27-28 февруари 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Сеизмологија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии во врска со сеизмологијата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

УниверзитетиУреди

Во периодот 6-7 март 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Универзитети“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии за универзитетите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ФилозофијаУреди

Во периодот 13-14 март 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Филозофија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии поврзани со филозофијата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 ZlatkoPyotr
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ШвајцаријаУреди

Во периодот 20-21 март 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Швајцарија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии во врска со Швајцарија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
4 Идеологист
5 Kiril Simeonovski
6 Stojanovski04
7 Крстова Ивана
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ВоздухопловиУреди

Во периодот 27-28 март 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Воздухоплови“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии за воздухопловите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
4 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Ромска култураУреди

Во периодот 3-4 април 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Ромска култура“. Потфатот бил дел од иницијативата за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите во 2021 година во повеќе земји во светот, поттикната од страна на Викимедија Србија, којашто имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со Ромите и ромската култура на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со ромската култура било препорачано да се користи списокот на предложени теми во рамки на глобалната иницијатива „Меѓународен ден на Ромите 2021“.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Тиверополник
4 44martin88
5 Dandarmkd
6 Kiril Simeonovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Руска книжевностУреди

Во периодот 10-11 април 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Руска книжевност“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии поврзани со руската книжевност можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
5 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Животна срединаУреди

Во периодот 17-18 април 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Животна средина“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2021“ којашто се одржала под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии во врска со животната средина можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Aantova
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Еколошко правоУреди

Во периодот 24-25 април 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Еколошко право“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2021“ којашто се одржала под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии во врска со еколошкото право можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 Stojanovski04
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Климатски промениУреди

Во периодот 1-2 мај 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Климатски промени“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2021“ којашто се одржала под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии во врска со клинатските промени можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Dandarmkd
3 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

НеравенстваУреди

Во периодот 8-9 мај 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Неравенства“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии за неравенствата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ПештериУреди

Во периодот 15-16 мај 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Пештери“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии за пештерите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Stojanovski04
3 П.Неделковски
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЕвровизијаУреди

Во периодот 22-23 мај 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Евровизија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со Евровизија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Цртан филмУреди

Во периодот 29-30 мај 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Цртан филм“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии поврзани со цртаниот филм можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Европско првенство во фудбалУреди

Во периодот 5-6 јуни 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Европско првенство во фудбал“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии поврзани со Европското првенство во фудбал можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Тиверополник
3 Carshalton
4 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Фудбалери на Европското првенство во фудбал 2020Уреди

Во периодот 12-13 јуни 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Фудбалери на Европското првенство во фудбал 2020“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статии за фудбалерите на Европското првенство во фудбал 2020 можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Carshalton
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

АстронаутикаУреди

Во периодот 19-20 јуни 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Астронаутика“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите од областа на астронаутиката можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ФараониУреди

Во периодот 26-27 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Фараони“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за фараоните можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Брајова азбукаУреди

Во периодот 3-4 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Брајова азбука“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Брајовата азбука можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Маорска култураУреди

Во периодот 10-11 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Маорска култура“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со маорската култура можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 Б. Јанкулоски
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Напомена: Двознакот „wh“ на македонски се предава со буквата „ф“.

ШведскаУреди

Во периодот 17-18 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Шведска“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Шведска можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
4 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Јапонска култураУреди

Во периодот 24-25 јули 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Јапонска култура“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите на теми поврзани со јапонската култура можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ПлажиУреди

Во периодот 31 јули - 1 август 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Плажи“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за плажите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЗагаткиУреди

Во периодот 7-8 август 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Загатки“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за загатките можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ХиндуизамУреди

Во периодот 14-15 август 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Хиндуизам“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со хиндуизмот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

РекиУреди

Во периодот 21-22 август 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Реки“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за реките можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 1. Брзаци (Н)
 2. Бебрава (Н)
 3. Батова (Н)
 4. Драгалевска Река (Н)
 5. Ѓаволска Река (Бугарија) (Н)
 6. Чиерна Вода (река) (Н)
 7. Бјала Река (притока на Луда Река) (Н)
 8. Глоговница (Н)
 9. Мал Дунав (Н)
 10. Чабранка (Н)
 11. Камешница (река) (Н)
 12. Лоња (река) (Н)
 13. Луда Јана (Н)
 14. Мислиња (река) (Н)
 15. Мрежница (река) (Н)
 16. Шчавница (Н)
 17. Плитвица (река) (Н)
 18. Шуговица (Н)
 19. Песница (река) (Н)
 20. Рибница (река) (Н)
 21. Руда (река) (Н)
 22. Рудава (Н)
 23. Росица (река) (Н)
 24. Русенски Лом (Н)
 25. Шавник (река) (Н)
 26. Томорица (река) (Н)
 27. Цибрица (Н)
 28. Витошка Бистрица (Н)
 29. Жуковачка Река (Н)
 30. Житава (Н)
 31. Јаденица (Н)
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
4 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Среден векУреди

Во периодот 28-29 август 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Среден век“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со средниот век можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

КоктелиУреди

Во периодот 4-5 септември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Коктели“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за коктелите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

АтлетикаУреди

Во периодот 11-12 септември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Атлетика“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со атлетиката можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Carshalton
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ВодопадиУреди

Во периодот 18-19 септември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Водопади“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за водопадите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Луната1999
3 Nikola Kanzurov
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Драмска уметностУреди

Во периодот 25-26 септември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Драмска уметност“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со драмската уметност можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ТехнологијаУреди

Во периодот 2-3 октомври 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Технологија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со технологијата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЈазикознаниеУреди

Во периодот 9-10 октомври 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Јазикознание“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со јазикознанието можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ИзбориУреди

Во периодот 16-17 октомври 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Избори“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со изборите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 dentedeleone
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ОпериУреди

Во периодот 23-24 октомври 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Опери“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за оперите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 dentedeleone
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
4 П.Неделковски
5 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Арапска кујнаУреди

Во периодот 30-31 октомври 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Арапска кујна“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со арапската кујна можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Иван Ж
3 Dentedeleone
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

БудизамУреди

Во периодот 6-7 ноември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Будизам“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со будизмот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ОстровиУреди

Во периодот 13-14 ноември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Острови“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за острови можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dentedeleone
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
4 Тиверополник
5 Visem
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Стар РимУреди

Во периодот 20-21 ноември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Стар Рим“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Стариот Рим можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

МостовиУреди

Во периодот 27-28 ноември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Мостови“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за мостови можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

БиблиотекиУреди

Во периодот 4-5 декември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Библиотеки“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за библиотеки можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Градоначалници во Македонија (2021-2025)Уреди

Во периодот 11-12 декември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Градоначалници во Македонија (2021-2025)“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со градоначалниците било препорачано да се користат биографиите објавени на официјалните мрежни места на општините.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

АвстралијаУреди

Во периодот 18-19 декември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Австралија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите во врска со Австралија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dentedeleone
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ФестивалиУреди

Во периодот 25-26 декември 2021 година е одржан уредувачки викенд на тема „Фестивали“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за фестивалите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Луната1999
2 Иван Ж
3 Chnitke
4 Дентеделеоне
5 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ПоврзаноУреди