Википедија:ВикиПроект Филм

Добре дојдовте!Уреди
Со цел проширување и создавање на статии од доменот на филмот, група Википедијанци го создаваат ВикиПроектот:Филм. По одредена неактивност, проектот е реактивиран (август, 2012). Ако сте заинтересирани да се вклучите во овој проект, слободно дадете ги своите коментари на страницата за разговор на овој проект, станете активен член на проектниот тим или едноставно дадете допринос во уредувањето на статиите и информациите од оваа област.
ЦелиУреди
Овој проект има за цел да помогне постоечките и новокреираните статии од областа на филмот и информациите содржани во нив подобро да се организираат, да се координира работата на википедијанците во поглед на категоризација, надополнување и презентација на филмските информации. Страницата на проектот и соодветните подстраници содржат основни принципи кои би требало да помогнат во насочување на работата на википедијанците. Во склоп на проектот влегуваат сите статии во областа на филмот, како биографски статии за луѓето од филмскиот свет, статии за филмски фестивали, филмска техника, телевизија (телевизиски канали, серии, шоуа) итн.
РаботаУреди
Погледнете ја страницата за разговор или секцијата подоле за конкретни и актуелни задачи:
 • Отворање нови статии од оваа област со следниот приоритет:
 • Филмски жанрови и филмска терминологија
 • Филмови
 • Филмски фестивали, годишни наградни церемонии и сл.
 • Биографски статии: актери/режисери/сценаристи/продуценти
 • Филмска опрема и техника
 • Филмски академии и обочувачки центри
 • Историја на филм
 • Редизајн на постоечките статии
 • Создавање на портал за Филм
 • Класифицирање на статиите за филмовите по нивниот формат и жанр
ЗадачиУреди
 • Реактивирање на проектот
 • Обновување на главната стран
 • Известување на сите членови
 • Отпочнување дискусија на страната за разговор
 • Отворање дискусија за порталот
 • Доделување на позиции во административниот одбор
 • Изработување план за работа
Скорешни случувањаУреди
КатегорииУреди

види | уреди

види | уреди
НачелаУреди
Административен одбор
(неактивен)
Уреди
Административниот одбор на ВикиПроектот:Филм е група од четри учесници кои имаат одредени задачи и обврски. Земајќи го предвид карактерот на енциклопедијата, овие позиции не даваат никаков ранг на учесници. Напротив, одборот постои за подобра организација и поефикасна работа. Членовите или координаторите се бираат од страна на сите членови, под услов да се активни на Википедија повеќе од еден месец, да имаат конструктивни уредувања и ненамерни прекршоци. Доколку корисникот на одредена позиција е неактивен повеќе од еден месец, тој ќе биде отстранет од својата позиција, а веднаш потоа ќе се изврши процес на бирање. Пожелно, но ненужно е координаторот и надгледувачот да имаат администраторски права. Доколку немаат, едноставно ќе треба да комуницираат со некој од администраторите на Википедија.

 • Координатор: [[Корисник:]] ([[разговор:]])- Координаторот стои на чело на одборот. Негови задачи се: целокупно надгледување на проектот, контрола над остантите членови од одборот, осигурување дека сите задачи се извршуваат според планот, воведување и обучување на новите членови.
 • Надгледувач: [[Корисник:]] ([[разговор:]])- Надгледувачот се грижи за сите статии во областа на проектот. Негова задача е да пријави вандализам, да означи статии за бришење/викифицирање/преуредување/без извори и да спречи вандализам. Се грижи и за правилно класифицирање, односно категоризирање на статиите во доменот на проектот. Неговата задача е и пријавување на корисници кои прават прекршоци.
 • Секретар: [[Корисник:]] ([[разговор:]])- Секретарот има задача да ја проверува активноста на членовите. Да регрутира нови членови и да го промовира проектот. Во неговиот домен на работа спаѓа и грижата за неактивните корисници, односно постојано потсетување за враќање на работа.
 • Дизајнер: [[Корисник:]] ([[разговор:]])- Задачата на дизајнерот е грижење за страната на проектот. Ажурирање на задачите, пополнување на листите за избрани/добри статии и сите други известувања. Во соработка со секретарот ја ажурира и листата на активни корисници како и членови на административниот одбор.
ОценувањеУреди
Кратенки:
ВП:ФИЛМО

Една од задачите на ВикиПроект Филм е оценување на квалитетот и важноста на содржините под нејзин домен. Со ова проектот си помага себеси за да ги препознае одличните содржини и содржините на кои им треба работа, да добие статистичка информација за моменталната состојба на енциклопедиските статии за нејзината област и да ги следи резултатите од својата работа со текот на времето.

Како се оценува една статија?

Прво, приближно се одредува колкава е важноста на темата. Потоа, се анализира квалитетот на содржината и се споредува со критериумите за квалитет, со што се одредува класата. Потоа се поставува предлошката за класифицирање {{ВПФИЛМ}} на страницата за разговор на статијата. Притоа, оваа предлошка има параметри за класа и важност.

На пример, кај филмска статија за која се утврдило дека е од класа IV за квалитет и од висока важност во склоп на ВикиПроект Филм, на нејзината страница за разговор би се ставила следнава предлошка и параметри: {{ВПФИЛМ|класа=I|важност=висока}}. Ова автоматски ќе ја стави страницата во соодветни категории за квалитет и важност во склоп на ВикиПроектот.

УчеснициУреди
Ако сакате да се приклучите на проектот, слободно додадете го вашето име на листата на учесници. Исто така, учесниците и другите Википедијанци кои сакаат да покажат поддршка за овој проект, можат слободно да ја додадат предлошката {{Корисник ВикиПроект Филм}} на нивните кориснички страници или пак категоријата {{Категорија:ВикиПроект Филм:Учесници}}.
СтатистикиУреди
Статистика за ВикиПроект Филм
Статии по квалитет Статии по важност

Врвна

Висока

Средна

Ниска

? ? ? Вкупно
Избрана статија ИС 0 0 0 0 0 0
Добра статија ДС 0 0 0 0 0 0
класа
I
0 0 0 0 0 0
класа
II
0 0 0 0 0 0
класа
III
1 1 2 2 0 6
класа
IV
5 0 2 2 0 9
список 1 0 0 0 0 1
? ? ? 0 0 0 0 154 155
Вкупно 7 1 4 4 154 170
Обновете ги статистиките ()
ПредлошкиУреди
Инфокутии:
Навигациони:
Останати:
НаградиУреди
Original Barnstar.png
Editors Barnstar.png

Овие награди можат да се додат на секого кој придонесувал во доменот на проектот.

Filmbarnstar.pngBiographystar.pngWikiProject Barnstar Hires.png